Geoturystyka

Galerie - Europa: Geoturystyczne Zakamarki Okolic Żegociny Galerie - Europa: Barcelonnette – Miasto w cieniu osuwisk Galerie - Europa: Dolinka Cichawki Galerie - Europa: Pieniny nie kończą się na granicy Galerie - Europa: Na Girową i z powrotem

Galerie -


26

AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
Wydział Geologii, Geofizyki
i Ochrony Środowiska
Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki
al. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków
e-mail: redakcja@geoturystyka.pl